představujeme dětem

ANGLIČTINU PRO ŽIVOT

Kurzy a aktivity s přesahem do skutečného života

Ukazujeme dětem reálný život na farmě

Budujeme základy angličtiny a pozitivní vztah dětí k ní

Smysluplně propojujeme online a offline učení

kdo jsme?

Kdo přináší Angličtinu pro život a jaký je záměr?

Jsme tři ženy.

Silvie je zakladatelka a provozovatelka dětských skupin Žabka, Kateřina se věnuje výuce angličtiny a Tereza se zabývá grafickým designem. Spojily jsme se se záměrem předávat dětem vědění, které považujeme za zásadní pro jejich rozvoj a budoucí život. Říká se, že cesta za poznáním začíná teď a tady, ale těžko se predikují nároky, které budoucnost přinese pro naše děti. A proto je podle nás důležité propojovat různé oblasti života a v tomto rozmanitém kontextu děti doprovázet na cestě učení.

Ve spojení s přírodou ukazujeme dětem smysluplné využívání technologií k zábavnému učení a budujeme pozitivní vztah k angličtině.

tři ženy stojící za projektem Angličtina pro život – Tereza, Kateřina a Silvie

Vybavujeme děti pro bohatý skutečný život

Naše putování začíná s prvním kurzem Den na farmě, který je k dispozici online a představuje život na farmě v jeho skutečné podobě a základy angličtiny, které se v tomto kontextu hodí.

NAŠE VIZE je dlouhodobá a chceme propojovat online a offline možnosti vzdělávání a aktivit pro děti ve spojení s přírodou a angličtinou. V hlavách nám víří nápady na příměstské tábory, stezku po farmách v Olomouckém kraji a hry, se kterými se děti můžou připravit na výlet mezi zvířátka nebo si ho jejím prostřednictvím připomenout.

Zakoupením našeho prvního kurzu nás podpoříte i v našich dalších snahách a umožníte nám pro děti tvořit dál.

Přehrát video

Online kurz
DEN NA FARMĚ

Pro koho je kurz připravený?

  • děti od 4 do 7 let
  • děti se zájmem o přírodu
  • rodiče, kteří ve svých dětech chtějí podpořit zájem o reálný svět a podpořit je v získávání znalostí a dovednosti

Obsah kurzu

  • 3 moduly, 30 slovíček, X videí
  • X interaktivních aktivit
  • reálné fotky a videa ze skutečné farmičky a jejího života
  • instrukce pro rodiče, jak kurz využít na maximum

Ukázka z kurzu

Příměstské tábory

V terapeutickém prostředí malé farmičky v Hrabišíně u Šumperka povedeme děti k bližšímu poznávání a prozkoumávání přírody i sebe. Dny naplníme péčí o všechno živé a ukazováním si přirozených hranic našeho fungování s respektujícím přístupem.

divoké kachny na farmě
01

Celodenní plynutí v přírodě

Na čerstvém vzduchu a podle aktuálních potřeb života na farmě.

02

Vedení k péči o zvířata a rostliny

Budujeme v dětech pocit zodpovědnosti ke všemu živému a ukážeme jim, co od nás příroda potřebuje.

03

Nalezení obohacení v soudržnosti a pospolitosti

V rychlosti městského života se občas trochu míjíme a zapomínáme, jak pozitivní dopad má, když budujeme kvalitní mezilidské vztahy při práci na něčem smysluplném. Proto zveme i vás, rodiče, ke spolupráci na farmě.

Jakou zkušenost s námi mají klienti?

Pozorovat paní učitelku Silvu Kappelovou při práci je čirá radost. Bez zbytečných slov nabízí dětem aktivity, pomáhá dětem najít řešení a elegantně a bez nátlaku řeší spory. Vyladěné prostředí školky je jako balzám na duši. Hudba, tanec, pohyb, radost z jídla – děti si zažijí a spolu-tvoří všechno. Přeji dětem, které budou Žabku navštěvovat, aby nasály a užily si tenhle krásný dárek co nejvíc.
Kalenová
Katka Valentová je mojí učitelkou angličtiny druhý rok a pořád se na lekce s ní těším. Každá hodina je zajímavá, protože probíráme témata, která nejen zlepšují moji angličtinu, ale informace jsou přínosné i pro mě osobně. Na hodinách angličtiny se nenudím, těším se na nová témata, která budeme diskutovat. Mým cílem je být více sebevědomá při mluvení v anglickém jazyce, a to se mně postupně daří.
Hana Konečná
Žabka je úžasné místo plné skvělých žen, které ukazují dětem s láskou, laskavostí, klidem a sebedůvěrou, jak společně fungovat, tvořit a navzájem se respektovat a radovat se ze společně tráveného času. Jsem šťastná a vděčná, že Jonášek může být součástí, za atmosféru, která ve školce panuje, kdykoliv tam přijdu a za šťastné a spokojené dítě, které díky vám zvládlo nástup do školky s lehkostí a pohodou a chodí tam rádo. Běžný proud vzdělávání pro nás naprosto není cesta a doufám, že bude víc a víc školek jako Žabka, kde budou děti moct růst a vzkvétávat.
Mgr. Zuzana Doláková